MAZOWSZE

III Europejska Konferencja Ekoturystyczna będzie w samym sercu Polski ? na Mazowszu. Zachęcamy wszystkich uczestników do aktywnego wykorzystania czasu tutaj spędzonego i zwiedzenia tego regionu Polski

http://www.mazowsze.travel/

Szczególnie zachęcamy do odwiedzin regionu położonego w widłach dwóch polskich rzek: Bugu i Narwi na Kurpie Białe i tereny sąsiednie. Zapraszamy do odwiedzenia sieci Między Bugiem a Narwią www.bugnarew.pl

MBaN-logo-04„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt opracowany przez Społeczny Instytut Ekologiczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi