TEMAT KONFERENCJI

Tematami przewodnimi III Europejskiej Konferencji Ekoturystycznej są:

  • zmiany klimatu i ich wpływ na turystykę oraz wpływ turystyki na klimat,
  • kwestie zdrowia, turystyki zdrowotnej, turystyki dla odbiorców zainteresowanych przeżywaniem Natury niż jej konsumpcją.
  • finanse i kryzys finansowy oraz związane z tym kwestie dostępności środków finansowych, świadome inwestowanie, marketing
  • zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i sytuacja lokalnych społeczności.

Wykłady będą prowadzone przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w działaniach na rzecz ekoturystyki, turystyki zrównoważonej, turystyki świadomej. To jedne z najciekawszych głosów w Europie. Zapraszamy do sekcji Wykładowcy.„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt opracowany przez Społeczny Instytut Ekologiczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi