OPŁATA KONFERENCYJNA

Od uczestników nie jest pobierana opłata konferencyjna. Jednakże bardzo prosimy o wpłatę kaucji w wysokości 300 zł, w ciągu 3 dni od rejestracji. Kaucja będzie zwrócona najpóźniej w ciągu 14 dni od zakończenia Konferencji. W przypadku nie przybycia na Konferencję kaucja przekształca się w darowiznę na cele statutowe Społecznego Instytutu Ekologicznego. Kaucja również jest zwracana w przypadku udziału w Konferencji tylko w poniedziałek lub wtorek.„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt opracowany przez Społeczny Instytut Ekologiczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi